کتاب قراداغ نامه منتشر شد

منظومه قراداغ نامه سروده حسین دوستی منتشر شد.

قراداغ نامه منظومه ای 750 بیتی در قالب مثنوی و به زبان فارسی است که شاعر آن را در موضوع تاریخ و فرهنگ قره داغ سروده است.

این منظومه ضمن شرح وقایع تاریخی منطقه، بخش هایی نیز در نیک یاد قهرمانان، هنرمندان، روزنامه نگاران و خبرنگاران، شعرا و ادبا و نویسندگان این منطقه دارد.

بخش توضیحات این کتاب در 70 صفحه به توضیح بیش تر درباره برخی از عناوین و اسامی و رویدادهای اشاره شده در منظومه می پردازد.

این کتاب به قطع رقعی در 202 صفحه با شمارگان 500 نسخه توسط انتشارات شمیسا در اهر منتشر شده است.