عکاس خردسال اهری عنوان برتر مسابقه ملی عکس خوشه را کسب کرد

آرخا: اثر نسترن قاسمی عنوان برتر مسابقه ملی عکس خوشه را کسب کرد

اثر نسترن قاسمی عکاس خردسال اهری جزو سه اثر برتر بخش موبایل(زیر ۱۵ سال) سومین مسابقه ملی عکس خوشه شناخته شد.

نسترن قاسمی دانش آموز پایه دوم دبستان شهدای اهر است.