فراخوان دومین جشنواره عکس ارسباران منتشر شد

آرخا: فراخوان دومین جشنواره عکس ارسباران منتشر شد.

فراخوان دومین جشنواره عکس ارسباران برای دریافت آثار در بخش های؛ «مستند اجتماعی»، «طبیعت و معماری» و بخش ویژه «ورنی» از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.

آخرین مهلت  ارسال آثار ۱۵ اردیبهشت سال ۹۸ تعیین شده است.