کنسرت موسیقی عاشیقی در خداآفرین

آرخا: کنسرت موسیقی عاشیقی به مدت ۵ روز توسط گروه ولکان در خداآفرین برگزار می شود.
این کنسرت از نهم الی سیزدهم فروردین ماه در سالن همایش سازمان منطقه آزاد ارس ( مرکز خداآفرین) و ساحل دریاچه سد خداآفرین برگزار می شود.
فرخ مهدی پور و سولدوز مهدی پور هنرمندان گروه موسیقی عاشیقی ولکان را همراهی می کنند.
گفتنی است؛ گروه تازه تأسیس ولکان نخستین و دومین کنسرت خود با عنوان « رویامداسان» را به ترتیب در اهر و هریس برگزار کرده است.