ارسباران؛ نگین تنوع زیستی ایران

آرخا: پرونده جنگل های ارسباران به همراه بافت تاریخی یزد، نمایندگان ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی در سال ۲۰۱۷ به یونسکو ارسال شد.
پرونده نامزدی منطقه حفاظت شده ارسباران برای قرار گرفتن در لیست آثار جهانی راهی یونسکو شد و قرار است مرکز میراث جهانی یونسکو پس از ارزیابی پرونده پیشنهادی ایران تصمیم نهایی خود را در اجلاس سال ۲۰۱۷ نسبت به ثبت جهانی جنگل های ارسباران اعلام کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، فرزین حق پرست گفت: پرونده نامزدی ثبت جهانی منطقه حفاظت شده ارسباران بعد از دو سال پیگیری کارشناسان و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع برای ثبت جهانی شدن به یونسکو به نمایندگی از ایران به پاریس ارسال گردید.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: پرونده منطقه حفاظت شده ارسباران به همراه بافت تاریخی یزد، نمایندگان ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی در سال ۲۰۱۷ خواهند بود.
حق پرست منطقه حفاظت شده ارسباران را نگین تنوع زیستی ایران دانست و از آن به عنوان یکی از برجسته ترین نقاط تنوع زیستی کشور یاد کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی حضور عشایر ایل شاهسون را با قدمت سکونت چند هزار ساله در این منطقه، نمادی از تعامل پایدار انسان و طبعیت دانست.
وی در انتها با اشاره به اهمیت ثبت جهانی ارسباران از نظر حفاظتی، بر نقش این رویداد در رونق گردشگری منطقه و به تبع آن شکوفایی اقتصادی ارسباران و ایجاد توسعه پایدار برای منطقه تأکید کرد.
گفتنی است؛ منطقه حفاظت شده ارسباران در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ به شماره ۲۰۴ در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شده است.