عکاسان اهری جوایز سوگواره عکس هیأت را درو کردند

آرخا: عکاسان اهری سه مقام از هفت مقام هفتمین سوگواره عکس هیأت را از آن خود کردند.

محمدرضا بهمرام مقام اول بخش مجموعه عکس، سعید قاسمی مقام اول بخش تک عکس و معصومه فریبرزی مقام سوم بخش مجموعه عکس هفتمین دوره سوگواره عکس هیأت را کسب کردند.

علاوه بر عکاسان منتخب، به هیأت هایی که عکس های مربوط به آنها مقام کسب کردند، لوح تقدیر اهدا شد.

در بخش مجموعه عکس: محمدعلی سهرابی به نمایندگی از هیأت عزاداری قمر منیر بنی هاشم عشایر طایفه قراخانلو، در بخش تک عکس: بهروز جدیدی به نمایندگی از هیأت علی اصغر محله شله بران اهر، در بخش مجموعه عکس: پرویز گلی زاده به نمایندگی از هیأت ثامن الائمه ویژه روشندلان منطقه ارسباران لوح تقدیر این سوگواره را دریافت کردند.

گفتنی است؛ در بخش عکس هفتمین سوگواره عکس و پوستر هیأت ۴۵۰۰ اثر رقابت داشتند.