هسته کلیدی توسعه گرشگری و صنایع دستی اهر روی کاغذ مانده است

سند تدببر توسعه در دولت اول روحانی تنظیم شد و امسال مورد بازبینی قرار گرفت. هر کدام از شهرستان های استان نسخه جداگانه ای در این سند داشتند که از چند “هسته کلیدی” تشکیل شده است.

سند تدبیرتوسعه شهرستان اهر پنج هسته کلیدی دارد که یکی از آن ها به گردشگری و صنایع دستی اختصاص دارد.

– توسعه معدن و صنایع معدنی

– توسعه دامداری صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی

– توسعه زیرساختهای حمل و نقل

– توسعه گردشگری و صنایع دستی

– اصلاح الگوی کشت

پروژه های؛ مناطق نمونه گردشگری(۴ هکتار)، راه اندازی بازارچه دائمی عرضه صنایع دستی(۱هکتار)،  هتل پنج ستاره چند منظوره(۳۸۰۰ متر مربع) برای هسته کلیدی “توسعه گردشگری و صنایع دستی” تعریف شده است که همگی باید در سال ۹۴ شروع و در سال ۹۶ به اتمام می رسید.

جالب این که بر اساس بخش حمل و نقل این سند؛ فاز دوم بزرگراه اهر – تبریز(۵۰ کیلومتر) باید در سال ۹۳ شروع و در سال ۹۴ تمام می شد.

و اما هیچ کدام از پروژه های هسته کلیدی؛”توسعه گردشگری و صنایع دستی” عملی نشده است(!!).

دیروز کارگروه گردشگری اهر ظاهرا با محوریت “تبریز ۲۰۱۸” جلسه داشت و آن چه از محتوای آن منعکس شده؛ محدود در اظهارات تکراری و کلیشه ای است(جز اعلام تشکیل ستاد شهرستانی تبریز ۲۰۱۸ در اهر از سوی فرماندار). آیا در جلسات این کارگروه میزان تحقق هسته کلیدی گردشگری و صنایع دستی اهر مطرح شده است؟

چند ماه پیش برای سند تدبیر توسعه استان همایشی برگزار و “بازنگری” آن مورد تاکید قرار گرفت.

بهتر است فرماندار اهر برنامه ای برای بازنگری سند تدبیرتوسعه و البته ارزیابی آن داشته باشد. به راستی چرا هیچ کدام از پروژه های تعریف شده برای هسته کلیدی”توسعه گردشگری و صنایع دستی” عملی نشده است؟

اگر کارگروه گردشگری اهر توانی برای تحرک گردشگری در اهر داشت، امروز حداقل باید برنامه های سند تدبیرتوسعه در این بخش را شاهد بودیم.

فرماندار اهر باید به فکر چاره باشد وگرنه با این کارگروه و جلسات، گردشگری اهر همچنان درجا خواهد زد.

یادداشت: جعفر خضوعی