بازگشت آجرهای فیروزه ای به مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری

آرخا: پروژه احیای آجرهای فیروزه ای مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری از سر گرفته شد.

پروژه جایگزینی آجرهای فیروزه های در مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ آغاز و متوقف شده بود، از هشتم تیرماه امسال مجددا از سر گرفته شد.

گفتنی است؛ آجرهای فیروزه ای مناره شرقی بقعه شیخ شهاب الدین اهری در حدود میانه دهه ۴۰ کنده شده و آجرهای قرمز رنگ جایگزین شده بود.

گنبد بقعه شیخ شهاب الدین اهری نیز در زلزله سال ۱۳۹۱ آسیب دیده و تاکنون مرمت آن انجام نگرفته است و گفته می شود به زودی کار مرمت گنبد این بنا نیز آغاز می شود.