نخستین شماره شیور ارسباران منتشر شد

آرخا: نخستین شماره ماهنامه شیور ارسباران به مدیر مسئولی حسن بالاگر منتشر شد.

ماهنامه شیور ارسباران به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسن بالاگر خبرنگار صدا و سیما و  خبرگزاری فارس و مدیرمسئول پایگاه خبری اهرنما با انتشار نخستین شماره آن به جمع مطبوعات پیوست.

پایگاه خبری آرخا برای این نشریه آرزوی توفیق دارد.