جمعی از فعالان رسانه ای اهر یکصد اصله نهال در گویجه بئل کاشتند

آرخا: جمعی از فعالان رسانه ای شهرستان اهر یکصد اصله نهال در ارتفاعات گویجه بئل کاشتند.

روز پنج شنبه پانزدهم فروردین ماه جمعی از فعالان حوزه رسانه در شهرستان اهر در یک حرکت زیست محیطی و با همکاری اداره منابع طبیعی این شهرستان یکصد اصله نهال در ارتفاعات گویجه بئل کاشتند.