دومین همایش شعر و موسیقی قره داغ شانزدهم شهریورماه در خداآفرین برگزار می شود

آرخا: دومین همایش شعر و موسیقی قره داغ شانزدهم شهریورماه در شهرستان خداآفرین برگزار می شود.

دومین همایش شعر و موسیقی قره داغ با شرکت هنرمندانی از شهرستان های جلفا، کلیبر، اهر، هریس، ورزقان، هوراند و خداافرین عصر روز پنج شنبه شانزدهم شهریورماه در حاشیه سد خداآفرین برگزار می شود.