فراخوان تشکیل انجمن ادبی شیخ شهاب الدین اهری

آرخا: روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر با انتشار فراخوان از افراد واجد شرایط برای تشکیل انجمن ادبی شیخ شهاب الدین اهری در این شهرستان دعوت به عمل آورد.
در این فراخوان از علاقه مندان درخواست شده است جهت تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه به امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.
مهلت ارائه درخواست و مدارک۱۵ آذرماه سال جاری تعیین شده است.

گفتنی است؛ انجمن ادبی شیخ شهاب الدین اهری چند سال پیش تعطیل شده بود و فعالیت نداشت.

IMG_2015111