کتاب «نمایی از شرط و جزا » نوشته حمزه مرادی منتشر شد

آرخا: کتاب «نمایی از شرط و جزا » نوشته حمزه مرادی منتشر شد.

کتاب «نمایی از شرط و جزا » نوشته حمزه مرادی در ۱۹۶ صفحه به قطع وزیری و شمارگان هزار نسخه به قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی از طریق انتشارات شمیسا در اهر منتشر شد.