جدول اجراهای جشنواره تئاتر اهر

آرخا: در آستانه برگزاری دهمینی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ( ارسباران) جدول اجراهای نمایش های صحنه های و خیابانی از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شد.

 

 

 

 

 

khiabani002 sahnehei002