نشریه « پیام ارسباران» متولد شد

آرخا: نخستین شماره دوهفته نامه « پیام ارسباران» امروز پنج شنبه دهم دی ماه انتشار خود را آغاز کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آرخا؛ امروز پنج شنبه دهم دی ماه نخستین شماره دو هفته نامه پیام ارسباران به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی هادی مهدی زاده منتشر شد.

پیام ارسباران در مراکز عرضه مطبوعات قابل تهیه است.

۱۳۹۴۱۰۱۰۲۰