پایگاه خبری اهرنما پروانه فعالیت گرفت

آرخا: پروانه انتشار پایگاه خبری « اهر نما » به مدیریت آقای حسن بالاگر صادر شد.

این پایگاه در فضای مجازی  به آدرس WWW.AHARNAMA.IR   در زمینه اجتماعی و فرهنگی  به زبان فارسی  فعالیت خواهد کرد و این پروانه با شماره ثبت ۷۷۱۷۰  از طریق  معاون  مطبوعاتی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.