حق انتخاب با مردم است

آرخا: امام جمعه اهر گفت: حق انتخاب با مردم است و این مردم هستند که در انتخابات پیروز هستند.
امام جمعه اهر که در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان سخن می گفت، با اشاره به برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه، اظهار کرد: یک بخش انتخابات شهرستان اهر به حول و قوه الهی تمام شده و بخش دیگر آن نیز تمام خواهد شد و در این میان بر قانون مندی انتخابات تاکید داریم و در جلسات این شورا بر آن تاکید نموده ایم.
آیت الله حاجی زاده تصریح کرد: حفظ مقررات نظام از اهم واجبات است. حق انتخاب با مردم است و این مردم هستند که در انتخابات پیروز هستند. پای صندوق رای آمدن مهم است و شخص مطرح نیست چرا که این امر نشانگر مقبولیت نظام می باشد.