درخشش عکاسان اهری در سومین دوسالانه عکس بسیج

آرخا: دبیرخانه سومین دوسالانه عکس بسیج استان آذربایجان شرقی اسامی راه یافتگان به این دوره از دوسالانه را معرفی کرد.
هیات داوران سومین دوسالانه عکس بسیج استان آذربایجان شرقی پس از بازبینی آثار ارسالی به دبیرخانه دوسالانه، تعداد ۳۶ اثر از ۱۸ عکاس را برای شرکت در بخش نهایی این دوسالانه انتخاب کرد.
اسامی راه یافتگان به سومین دوسالانه عکس بسیج استان آذربایجان شرقی به این شرح است:
سیمین تاج آذر گشسب، پرویز انصاری، محمدرضا بهمرام، مهدی پورنصر، سالار پویان(۳عکس)، امیررضا توسلی، حسن توفیق، معصومه فریبرزی(۳عکس)، رضا فلاحی مطلق(۸عکس)، وحید فلاحی مطلق، حامد قاسمی، سعید قاسمی، غلامرضا قاسمی(۲عکس)، صابر قاضی(۲عکس)، عبداله قریشی زاده، پرویز گلی زاده(۶ عکس)، مرضیه مصباح و علیرضا ناجیان.
طبق فراخوان ادواری دوسالانه عکس بسیج، در هر بخش سه نفر برگزیده و یک نفر قابل تقدیر خواهد بود.