از « شهاب اهر» تا « پیام ارسباران» در اهر

جعفر خضوعی: پنجاه و یک سال بعد از تولد شهاب اهر ( ۲۱ مرداد سال ۱۳۳۱) هفته نامه « ارسباران» در اهر متولد شد. دو هفته نامه گویا در اواخر سال ۸۳ مجوز انتشار گرفت و نخستین شماره اش ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ منتشر شد. پیش از گویا هفته نامه ارسباران به صاحب امتیازی آقای محمد بخت آور از سال ۱۳۸۲ در اهر منتشر می شد. تا حدود دو سال بعد نیز در این شهر منتشر شد. بعد از آن با تغییر قطع و رویه در تبریز به نشر ادامه داد و اکنون خبری از آن نداریم. یازده سال بعد از گویا اهر صاحب نشریه ای دیگر شد. اخیراً دوهفته نامه « پیام ارسباران» توسط آقای هادی مهدی زاده مجوز انتشار گرفت و انتشار نخستین شماره اش دهم دی ماه رقم خورد. تقارن پرمعنایی هم در میان است؛ دهم دی ماه ( ۱۳۳۸) سالروز درگذشت زنده یاد رحیم غفاری مدیر هفته نامه شهاب اهر و پدر مطبوعات ارسباران است.
اگرچه امروز نسبت به یک دهه قبل تحول گسترده ای در امر اطلاع رسانی صورت گرفته و ظهور انواع ابزارهای ارتباطی مجازی را شاهد هستیم اما نشریات و به عبارتی جراید مکتوب همچنان کارکرد و اهمیت خود را دارند. امروز انتشار « پیام ارسباران» رویداد مهم و ماندگاری در جامعه اهر و در تاریخ مطبوعات این شهرستان است. البته انتشار نشریات توسط اهری ها در خارج از این شهر و فعالیت مطبوعاتی آنها بحث دیگری است که برخی از آنها که در تبریز منتشر شده اند نیم نگاهی هم به اهر داشته اند. اخیراً شاهد آغاز انتشار ماهنامه « حقوق و مردم» در تهران بودیم که مجوز انتشار آن را آقای دکتر جعفر رشادتی از اهری مقیم تهران اخذ کرده است.
از ۲۱ مرداد سال ۱۳۳۱ که هفته نامه شهاب اهر نخستین شماره اش را منتشر کرد تا به امروز که دهم دی ماه ۱۳۹۴ نخستین شماره پیام ارسباران منتشر شد، قلم های بسیاری برای فرهنگ و مدنیت این خطه همت گماشته اند. همان طور که زنده یاد رحیم غفاری از انتشار نخستین شماره شهاب اهر با ذوق و شوق تمام سخن گفته بود، یا استاد بارز آذر همان سال با هدیه شعری برای شهاب اهر، از انتشار این نشریه با عبارت « …طلوع ستاره درخشان » یاد کرده بود، یا آقای دستمالچی دی ماه همان سال ضمن شعر « خرسند باد شهاب اهر» نوشت؛ « شور بر شهر دل افتاد و پر از غوغا شد». امروز انتشار پیام ارسباران برای ما همراه با همان ذوق و شوق است. آقای مهدی زاده همان ذوق و شوق را دارد. هرچند که وی پیش از آن مجوز فعالیت پایگاه خبری «اهرخبر» را دارد.
اهر همانند بسیاری حوزه دیگر جزو اولین هاست و حرف بسیار برای گفتن دارد. اهر زادگاه محمدطاهر قراجه داغی مدیر روزنامه اختر و پدر مطبوعات ملی ایران است. با چنان پیشینه و چنین جایگاهی است که انتشار هر نشریه جدید در این شهر قند در دل فرزندان این دیار آب می کند. اهر قابلیت و توان و تجربه آن را دارد که چندین نشریه در آن منتشر شوند و به ویژه آرزوی دیرینه ما بوده است که شاهد انتشار روزنامه در این شهر و در دیار قراجه داغ باشیم و البته مجلات تخصصی در حوزه هایی چون؛ ادبیات شفاهی، موسیقی عاشیقی و… باشیم. جای خوشحالی است که اهر چهار پایگاه خبری رسمی نیز دارد؛ آرخا، اهروصال، اهرخبر و امین ارسباران.
خوشحالیم از تولد نشریه « پیام ارسباران» و خدای را شکر می کنیم و آرزو داریم روز به روز شاهد گسترش فعالیت های مطبوعاتی از نظر کمی و کیفی در اهر باشیم.