دو عکاس اهری به دور دوم جشنواره عکس تعاون راه یافتند

آرخا: عکاسان راه یافته به دور دوم جشنواره عکس تعاون از سوی دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند. در این دوره تعداد ۱۳۰۵ قطعه فایل عکس از سراسر کشور شرکت داشته است.
در فهرست اسامی عکاسان راه یافته به دور دوم جشنواره عکس تعاون ایران مهدی پور و پرویز گلی زاده از اهر نیز وجود دارد.