فوران احساس در گروه موسیقی ولکان

آرخا: شب چهارشنبه شانزدهم دی ماه نخستین اجرای کنسرت « رویامداسان» در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری اهر روی صحنه آمد. « رویامداسان» نخستین کنسرت گروه موسیقی ولکان است که با حضور جمعی از هنرمندان و به سرپرستی آیدین مهدی پور تشکیل شده است.
نظر به جایگاه موسیقی عاشیقی در منطقه تاریخی قره داغ که مهد این موسیقی خوانده می شود و اکثر عاشیق های بزرگ همچون؛ عزیز شهنازی، حسین جوان، رسول قربانی، ساری عاشیق، حسن اسکندری، چنگیزمهدی پور، فرخ مهدی پور و محبوب خلیلی خاکزاد این خطه اند، این گروه اهر مرکز تاریخی قره داغ را برای اجرای نخستین کنسرت خود برگزیده اند.
شب اول، شبی شورانگیز بود با ذوق و شوق وصف ناشدنی میهمانان. شبِ هنرنمایی« قوپوز»؛ این ساز بومی آذربایجان. شب هنرنمایی قوپوزنوازان. فوران هنر گروه ولکان. شب خاطره انگیز. هنرمندان جوان این گروه نوبنیاد فوق العاده چیره دست ظاهر شدند. حضور « فرخ مهدی پور» قوپوزنواز بی همتای قره داغی به این کنسرت اعتبار ویژه داده بود.
هنرمندانی که در این کنسرت هنرنمایی می کنند:
سرپرست گروه و تنظیم قطعات: آیدین مهدی پور
مدیر برنامه: مهران خرسندی
آیدین مهدی پور: قوپوز
صمد مهدوی مقدم: قوپوز
روح الله همتی: قوپوز جوره
صمد حسن پور: بالابان
امیر نوروزی: خواننده
وحید مرادلو: خواننده
امیر آل نبی: پرکاشن
عارف مهدی پور: قوشا ناغارا
گفتنی است؛ این کنسرت ۱۷ و ۱۸ دی ماه نیز برگزار می شود.