بازبینی آثار نمایشی شهرستان اهر در دهمینی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

آرخا: امروز بازبینی آثار نمایشی ارسال شده از شهرستان اهر به دبیرخانه دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با حضور داوران این مرحله انجام شد.
تعداد ۱۲ اثر شامل ۹ اثر صحنه ای و ۳ اثر خیابانی در سالن میرزاجعفر قراجه داغی، پلاتوی محب اهری و محوطه مجتمع فرهنگی و هنری اهر از سوی داوران مورد داوری قرار گرفتند.
نتایج داوری و آثار راه یافته به مرحله مسابقه جشنواره از اهر هنوز از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام نشده است.

علیرضا آقازاده، رحیم ترابی، جعفر ولی پور، دکتر تقی لر و دکتر حاجی بلندی داوران مرحله بازبینی آثار این جشنواره هستند