نمایشگاه تخصصی معرق چوب در اهر دایر شد

آرخا: نمایشگاه تخصصی گروهی معرق چوب در عمارت تاریخی شهرداری اهر دایر شد.

نمایشگاه تخصصی گروهی معرق چوب آثار هنرآموزان و هنرجویان آموزشگاه صنایع دستی اهر در عمارت تاریخی شهرداری اهر دایر شد.

این نمایشگاه تا 14 فروردین از ساعت 11 الی 20 برای بازدید عموم دایر خواهد بود.