سیمای زندگی روستایی و عشایری در قره داغ به زیر چاپ رفت

آرخا: کتاب عکس «سیمای زندگی روستایی و عشایری در قره داغ» اثر سعید قاسمی به زیر چاپ رفت

کتاب عکس «سیمای زندگی روستایی و عشایری در قره داغ» اثر سعید قاسمی حاصل چندین سال عکاسی این عکاس از زندگی روستایی و عشایری در منطقه قره داغ زیر چاپ رفت.

این کتاب مصور به زبان فارسی و انگلیسی از سوی انتشارات فرخزاد در تبریز منتشر می شود.