بسیج تمام ادارات و نهادهای شهرستان کلیبر برای برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه کلیبر

آرخا: فرماندار کلیبر از بسیج تمام ادارات و نهادهای شهرستان کلیبر در طول برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه کلیبر خبر داد.

رسول خدابخش در نشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه کلیبر گفت: برای معرفی منطقه ارسباران می‌توانیم با برگزاری جشنواره‌های مختلف این منطقه را به گردشگران معرفی کنیم و جشنواره فیلم کوتاه یکی از فرصت‌های معرفی منطقه محسوب می‌شود.

وی گفت: پتانسیل بسیار بالای شهرستان کلیبر در حوزه‌های مختلف می‌تواند این زمینه را فراهم کند تا جشنواره فیلم کلیبر با گستره ی بین المللی نیز برگزار شود.

فرماندار شهرستان کلیبر همچنین از بسیج تمام ادارات و نهادهای شهرستان کلیبر در طول برگزاری جشنواره خبر داد.