عکاس اهری مقام اول پویش عکس پرتره «قطره دریاست» را کسب کرد

آرخا: پرویز گلی زاده عکاس اهری مقام اول پویش سراسری عکس پرتره “قطره دریاست” را کسب کرد.

پرویز گلی زاده مدیر عامل انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر تاکنون جوایز متعددی در هنر عکاسی در سطح ملی کسب کرده است. وی دبیری دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران را برعهده داشت.