اثر پرویز گلی زاده به مرحله نهایی دومین دوسالانه عکس تأمین اجتماعی راه یافت

آرخا: براساس نتایج اعلامی از سوی هیأت داوران اثر پرویز گلی زاده عکاس اهری به مرحله نهایی دومین دوسالانه عکس تأمین اجتماعی راه یافت.
هیئت داوران دومین دوسالانه عکس تامین اجتماعی در یک نگاه پس از بررسی بیش از ۲ هزار قطعه عکس از بیش از ۳۰۰ عکاس در این دوره از جشنواره، آثار ۴۷ عکاس را برای حضور در مرحله نهایی داوری این دوسالانه انتخاب کردند که پرویز گلی زاده عکاس اهری نیز در این جمع قرار دارد.