هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از ۲۹ مهر الی ۴ آبان برگزار می شود

آرخا: هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از ۲۹ مهر تا ۴ آبان ماه امسال دایر می شود.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز از ۲۹ مهر تا ۴ آبان ماه امسال از ساعت ۱۰ الی ۲۰ در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار می شود.