کتاب «لای لای؛ باباتی مادر» اثر جعفر خضوعی منتشر شد

آرخا: کتاب «لای لای؛ باباتی مادر» اثر جعفر خضوعی منتشر شد.

کتاب «لای لای؛ بایاتی مادر»  در ۱۸۰ صفحه به قطع رقعی و قیمت ۱۶ هزار تومان، با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات شمیسا در اهر منتشر شد.