اثر خوش نویس اهری در کنگره میرعلی تبریزی برگزیده شد

آرخا: اثر خوشنویس اهری در کنگره علمی و هنری میرعلی تبریزی برگزیده شد.

اثر شهرام روحی(خوشنویس اهری) جزو آثار برگزیده نهایی در بخش هنری کنگره علمی و هنری میرعلی تبریزی معرفی شد.

کنگره علمی و هنری میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق ۲۳ خردادماه در تبریز برگزار شد.