عکاسان اهری ساقه های طلایی هشترود را درو کردند

آرخا: عکاسان اهری ساقه های طلایی هشترود را درو کردند.

در جشنواره عکس ساقه های طلایی هشترود معصومه فریبرزی؛ پرویزگلی زاده و حامد قاسمی به ترتیب رتبه اول تا سوم را را در بخش استانی کسب کردند.

به گفته رقیه زارعی دبیر جشنواره عکس ساقه های طلایی گندم هشترود؛ این جشنواره در دو بخش استانی و شهرستانی برگزار شد که در آن ۲۴۱ اثر از شهرهای مختلف استان شرکت داشت و از این تعداد ۲۵۲ در بخش استانی و بقیه در بخش شهرستانی شرکت یافته بودند.

براساس اعلام دبیر جشنواره عکس ساقه های طلایی هشترود؛ در بخش استانی ۳ اثر موفق به کسب مقام اول تا سوم شدند ۲۲ اثر به  بخش نمایشگاهی راه یافتند.

به گفته زارعی؛ در بخش شهرستانی نیز ۹ اثر به بخش نمایشگاهی راه یافت و ۸ اثر نیز شایسته تجلیل و برتر شناخته شدند.

 

عکس های آیین اختتامیه: حامد قاسمی