ابراهیم اکرامی شاعر اهری درگذشت

آرخا: ابراهیم اکرامی شاعر اهری دار فانی را وداع گفت.

استاد ابراهیم اکرامی متولد سال ۱۳۲۳ در شهر اهر چند سال مسئول انجمن ادبی شیخ شهاب الدین اهری بود.