دیدار معاون مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با معلم بازنشسته و محقق اهری

آرخا: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان با آقای محمود آبادی بازنشسته فرهنگی و پژوهشگر و نویسنده در زمینه تاریخ آموزش و پرورش دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش اهر، عاشور اکرمی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه مدیر آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه منطقه با آقای اصغر محمود آبادی، بازنشسته فرهنگی و پژوهشگر و نویسنده در زمینه تاریخ آموزش و پرورش اهر دیدار و از خدمات او تقدیر کرد.

بازنشستگان فرهنگی سرمایه معنوی نظام تعلیم و تربیت

اکرمی در این دیدارضمن ابلاغ سلام و تهیات دکتر پاشایی مدیر کل آموزش و پرورش استان، تجارب ارزنده بازنشستگان فرهنگی را سرمایه معنوی نظام تعلیم و تربیت است دانسته خاطر نشان کرد: منطقه ارسباران به مرکزیت اهر از دیرباز مهد علم و آموزش و فرهنگ بوده و اساتید بنامی از این دیار خدمات فراوانی به نظام تعلیم و تربیت کرده اند.

استفاده از تجارب بازنشستگان فرهنگی در مسائل آموزشی و پرورشی

رمضان پور مدیر آموزش و پرورش نیز ضمن معرفی محمود آبادی به عنوان دبیر و سرگروه سابق گروه ادبیات فارسی متوسطه دوره دوم و محقق و نویسنده ای که تالیفات ارزشمندی نیز داشته اند خاطر نشان ساخت: یکی از اولویت های کاری مدیریت آموزش و پرورش اهر تکریم بازنشستگان فرهنگی واستفاده از تجارب آنان در مسائل آموزشی و پرورشی است.