اصحاب قلم سرمایه های فرهنگی جامعه هستند

آرخا: در سومین روز بیست و ششمین هفته‌ی کتاب جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با سه تن از اصحاب فرهنگ و قلم؛ محمد رمضانی ، اعظم آخوندزاده  و بهروزعزبدفتری دیدار و گفت و گو کرد.

محمد محمدپور در این دیدارها، با اشاره به تاثیر اندیشه‌ی فرهیختگان و اصحاب قلم در سیر تاریخی جوامع ‌اظهار داشت: اصحاب قلم که با جوهر اندیشه بر صحیفه‌ی ماندگار ادبیات این مرز و بوم درافشانی می‌کنند، سرمایه‌های فرهنگی جامعه هستند و توسعه، هدایت و شالوده تمدن توسط ایشان شکل می‌پذیرد و با حضور هر نویسنده‌ای در هر عصری فرهنگ ملتها هویتی فاخرتر و جدیدتر می‌یابد.

وی بر لزوم توجه بیش از پیش نویسندگان به تولید محتوای متناسب با ذائقه‌ی مخاطب تاکید کرد و گفت: نویسندگان و اصحاب قلم با تکیه بر پیشینه‌ی غنی ادبی و فرهنگی ایران اسلامی می‌بایست در راستای تولید فکر و اندیشه و محتوا اهتمام بیشتری داشته باشند.