مسئولین فرهنگی باید فعالیتهای گسترده تری در زمینه تسهیل امر کتابخوانی انجام دهند

امام جمعه اهر گفت: مسئولین فرهنگی شهرستان باید فعالیتهای گسترده تری را در زمینه تسهیل امر کتاب و کتابخوانی انجام دهند.

حاجی زاده در دیدار اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان اهر با وی، گفت: امروزه متاسفانه اهمیت کتابخوانی و مطالعه کاهش یافته است و مسئولین فرهنگی شهرستان باید فعالیتهای گسترده تری را در زمینه تسهیل امر کتاب و کتابخوانی انجام بدهند.

وی تصریح کرد: فعال نگه داشتن کتابخانه های مساجد، معرفی کتاب توسط معلمین و دانش آموزان در مدارس، هماهنگی مسئولین فرهنگی شهرستان در تسهیل امر کتابخوانی تأثیرگذار است.

روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه، به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، کتابداران شهرستان با حضور جمعی از اعضای انجمن کتابخانه های شهرستان اهر با امام جمعه این شهرستان دیدار کردند.