شماره دوم پیام ارسباران منتشر شد

آرخا: شماره دوم دو هفته نامه پیام ارسباران منتشر شد.

در صفحه نخست این شماره تیترهای زیر به چشم می خورد:

ـ بدهی های جاده اهر ـ تبریز به ۱۷ میلیارد تومان می رسد

ـ انتخابات امتحان الهی؛ تعیین ۳۵ شعبه اخذ رأی در هوراند

ـ شهرداری اهر در بحران مدیریتی

ـ نقد عملکرد نماینده مجلس ۶۶ سال قبل

ـ رسالت خبرنگاری در فضای مجازی

ـ بازداشت یک عضو شورای شهر به همراه دو تن از کارمندان شهرداری اهر

ـ به رعایت حق الناس در مورد پذیرش داوطلبان صالح و رد افراد ناصالح تأکید شود

۶۵۲۳۲۱۰