تغییر مدیر آموزش و پرورش اهر

آرخا: قادر رمضان پور به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر معرفی شد.

امروز طی آیینی با حضور صادقی معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی؛ قادر رمضان پور به عنوان مدیر اداره آموزش و پرورش اهر معرفی و از خدمات جعفر شجاعی مدیر سابق این اداره تقدیر شد.

رمضان پور پیش از این کارشناس مسئول امتحانات اداره آموزش و پرورش شهرستان اهر بود.

جعفر شجاعی خردادماه سال ۱۳۹۵ به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اهر منصوب شده بود.