بیزیم ساپلاق منتشر شد

آرخا: منظومه بیزیم ساپلاق سروده کمال پیری آذر هریس(کمال) منتشر شد.

این منظومه که نظیره ای برحیدربابایه سلام استاد شهریار محسوب می شود با مقدمه ای از مقصود تقی زاده هریس در بهار ۱۳۹۷ از سوی انتشارات اختر در تبریز منتشر شده است.