بیر دریا سئوگی در تبریز به روی صحنه می رود

آرخا: نمایش « بیر دریا سئوگی» در موضوع شهدای غواص به کارگردانی میرعباس خلیفه لو در تبریز به روی صحنه می رود.
نمایش « بیر دریا سئوگی» از آثار برگزیده دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در موضوع شهدای غواص به کارگردانی میرعباس خلیفه لو و ایفای نقش هالاکاران اهری در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می رود.
این نمایش از ۱۶ الی ۲۱ بهمن ماه و در ساعت ۱۸ اجرا می شود.