انتخابات هیئت مدیره انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر برگزار شد

آرخا: انتخابات هیئت مدیره انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر برای دوره جدید برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر برای دوره جدید روز شنبه ۳۱ تیرماه با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

محمدرضا بهمرام، فرهاد زرگریان، پرویز گلی زاده، سعید قاسمی و معصومه فریبرزی به عنوان اعضای اصلی و سالار مسیب زاده و روح الله معماری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انجمن هنر عکاسی اهر انتخاب شدند. همچنین مهدی دایلاری به عنوان بازرس این انجمن انتخاب شد.