کتاب «اهر شهر هالا» منتشر شد

آرخا: کتاب «اهر شهر هالا» به قلم جعفر خضوعی در قطع وزیری با ۲۲۸ صفحه از سوی انتشارات اختر منتشر شد.

این کتاب که با مقدمه ای از استاد ملک جهانی بنیانگذار هنر رزمی هالا به چاپ رسید، با نگاهی به محیط تاریخی ـ فرهنگی اهر و ارسباران و ریشه ها و زمینه های تاریخی و فرهنگی ابداع هالا در اهر، تألیف شده است.

کتاب «اهر شهر هالا» به معرفی ابعاد ایرانی و اسلامی هنر رزمی هالا از عنوان تا بنیان و محتوا و فلسفه آن، پرداخته و به این نکته رسیده است که؛ هالا هنر رزمی بومی ایرانی است و با ماهیت اسلامی پایه گذاری شده است.

در این کتاب همچنین فرآیند شکل گیری، ابداع و پایه گذاری هالا در اهر و تبریز و آغاز آموزش این هنر رزمی مورد بحث قرار گرفته است.

در کتاب «اهر شهر هالا» هنر رزمی هالا در قاب اهر معرفی شده و در آن؛ مجموعه فعالیت ها و تلاش های هالاکاران اهری در معرفی، آموزش و گسترش این سبک و به ویژه حرکت های فرهنگی و اجتماعی آنها تبیین شده است.

در این کتاب؛ برگزاری «همایش؛ اهر شهر هالا» و برنامه های جانبی آن، همچنین همایش؛ « هالا و هوراند» به طور ویژه منعکس شده است.

گفتنی است؛ در این کتاب تصاویر قدیمی از نخستین جرقه ها و حرکات و تمرینات هالا توسط استاد ملک جهانی و شاگردان ایشان و همچنین تصاویر رنگی از مجموعه فعالیت ها و برنامه ها و حرکات رزمی هالا از گذشته تا امروز در حدود ۹۰ صفحه از کتاب آمده است.

کتاب « اهر شهر هالا» به قیمت ۱۸ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.