در جشنواره ملی عکس خوشه ۱۳ درصد آثار برگزیده متعلق به عکاسان اهری است

آرخا: عکاسان اهری ۱۳ درصد عکس های برگزیده جشنواره ملی عکس خوشه را به خود اختصاص دادند.

رئیس انجمن هنر عکاسی اهر با اعلام این خبر گفت: در جشنواره ملی عکس خوشه تعداد ۱۰۰ قطعه عکس برگزیده شد که ۱۳ مورد آن متعلق به عکاسان اهری است.

محمدرضا بهمرام افزود: تعداد ۴ قطعه عکس از محمدرضا بهمرام، ۴ اثر از سعید قاسمی، ۳ اثر از فرهاد زرگریان اهری و ۲ اثر از پرویز گلی زاده در این جشنواره برگزیده شدند.