حضور دو اثر نمایشی از اهر در دومین جشنواره فرهنگی و هنری احیای دریاچه ارومیه

آرخا: دو اثر نمایشی از شهرستان اهر در بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره فرهنگی و هنری احیای دریاچه ارومیه شرکت دارند.
نمایش « سونسوز سوسوزلوق» به کارگردانی نسیم افشارنیا و سوسامیشام سو به کارگردانی امین رجب پور از شهرستان اهر در این جشنواره حضور دارند.
این دو نمایش امروز سه شنبه و فردا چهارشنبه در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می روند.