نگارش پیش نویس اولیه جشنواره کتاب سال ارسباران

آرخا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر از نگارش پیش نویس اولیه آیین نامه جشنواره کتاب سال ارسبارن خبر داد.
مهدی زارعی که در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان اهر سخن می گفت، با اشاره به طی فرآیند تنظیم آیین نامه جشنواره کتاب سال ارسباران، گفت: پیشنویس اجرای این طرح با مطالعه چندین آیین نامه انتخاب کتاب سال کشوری، تدوین و طراحی شده است.
وی افزود: در این پیشنویس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر به عنوان مسئول جایزه کتاب سال تعریف شده و هیات علمی، دبیر هیات علمی و دبیرخانه از ارکان اجرایی جشنواره تعیین شده اند. اعضای هیات علمی به تعداد هشت نفر و دبیر علمی جشنواره از میان استادان، نویسندگان و صاحب نظران انتخاب خواهد شد که مجموعا نه نفر خواهند بود و به پیشنهاد کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان و انجمن کتابخانه های عمومی اهر و با حکم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت یکسال به این سمت منصوب و به عضویت هیات در خواهند آمد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این جشنواره در دو محور برگزار خواهد شد؛ کتاب هایی که با موضوع ارسباران تالیف و تدوین شده باشند و کتاب هایی که نویسندگان آنها بومی منطقه ارسباران باشند.
زارعی افزود: کتبی که در طی یکسال سال شمسی چاپ و منتشر می شوند، با انتشار فراخوان در این جشنواره شرکت و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: امیدواریم پیشنویس این طرح که با تصویب در برنامه های فرهنگی سال آینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر و تامین اعتبار آن به مرحله اجرایی برسد.

عکس ها: پرویز گلی زاده

DSC_2906 DSC_2948 DSC_2973 DSC_2890