کسب مقام اول پنجمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر توسط عکاس اهری

آرخا: پرویز گلی زاده عکاس اهری مقام اول مجموعه عکس پنجمین سوگواره عاشورایی عکس و پوستر را کسب کرد.

پرویز گلی زاده عکاس اهری توانست مقام اول بخش اصلی در مجموعه عکس پنجمین دوره سوگواره عاشورایی عکس و پوستر را کسب کند.