معاون فرماندار و بخشدار مرکزی اهر تغییر یافت

آرخا: عصر یکشنبه با حضور استادرحیمی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی در جلسه شورای اداری شهرستان اهر معاون فرماندار و بخشدار مرکزی جدید این شهرستان معرفی شدند.

در این جلسه ضمن معرفی ربیعلی حسن زاده به عنوان معاون فرماندار و تورج اسمعیل زاده به عنوان بخشدارمرکزی اهر از خدمات سمندری و نیک نفس معاون فرماندار و بخشدارمرکزی سابق اهر تقدیر شد.

عکس: پرویز گلی زاده