ورکشاپ عکاسی مستند و عکاسی سفر در اهر برگزار شد

آرخا: ورکشاپ عکاسی مستند و عکاسی سفر در اهر برگزار شد.

روز چهارشنبه  ۲۹ خرداد ورکشاپ عکاسی در موضوع عکاسی سفر با حضور ابراهیم علی پور و عکاسی مستند با حضور سهیل زند آذر توسط انجمن هنر عکاسی اهر با مشارکت آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی باخیش در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر برگزار شد.