رمان و داستان ظرفیت بالایی برای ترویج آموزه های دینی دارد

آرخا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر گفت: رمان و داستان ظرفیت بالایی برای ترویج آموزه های دینی دارد. مطالب و آموزه های دینی را در قالب رمان و داستان می توان عرضه کرد.
عصر دیروز محفل و کارگاه ادبی با حضور اعظم فرخزاد نویسنده نام آشنای کشور و بانوی رمان آذربایجان در آمفی تئاتر شیخ شهاب الدین اهری برگزار شد.
در این محفل رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رمان و داستان ظرفیت بالایی برای ترویج آموزه های دینی دارد. مطالب و آموزه های دینی را در قالب رمان و داستان می توان عرضه کرد. اما ابتدا باید این تصور غلط را را که رمان صرفأ وسیله سرگرمی است، اصلاح کنیم و با جریانات عمده رمان‌نویسی آشنا شویم و بدانیم که در لابلای هر رمان جدی، فکر و اندیشه‌ای وجود دارد. باید توانایی‌ها و قابلیت های این قالب را بهتر بشناسیم و از آن به خوبی بهره مند شویم.
مهدی زارعی افزود : اگر رمان و داستان تاکنون نتوانسته است در کشور ما جایگاه شایسته‌ای پیدا کند، ‌مسئولیت آن متوجه خود نویسنده است، زیرا هرگز نخواسته‌ این ابزار را بشناسد و در برنامه های آموزشی و تبلیغی خود بگنجاند.
وی اظهار داشت: به ما گفته نشده که رمان مطلبی جدی و قابل مطالعه است، آن را ابزار سرگرمی می‌دانسته ایم و همین تصور را به دیگران نیز منتقل کرده‌ایم. اگر ویژگی ها و چگونگی استفاده از این رسانه را به خوبی بشناسیم در خواهیم یافت که چرا قرآن کریم تا این حد به قصه و داستان اهمیت می‌دهد و آن را ابزار عبرت گیری و درس‌آموزی می داند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان ضمن تقدیر از حضور اعظم فرخ زاد؛ قلم وی را بسیار سلیس و روان دانست و علاقمندان را به مطالعه آثار وی دعوت کرد.