داستان عاشیق قربانی، کوچ سنتی ایل قره داغ و نان محلی یوخا به ثبت ملی رسید

آرخا: داستان عاشیق قربانی، کوچ سنتی ایل قره داغ و نان محلی یوخا در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ملی ایران ثبت شد.

به گزارش میراث آریا؛ در جلسه کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور که اول اسفندماه ترتیب یافت ۴۰ پرونده از سوی استان های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کهگلیویه وبویراحمد ارائه شد که از این تعداد ۲۰ پرونده میراث ناملموس و ۴ نفر به عنوان حاملان زنده بشری برای ثبت در فهرست میراث ملی ناملموس انتخاب شدند.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به پرونده های ارائه شده از استان آذربایجان شرقی گفت: «در این جلسه مهارت سنتی کوفته تبریزی، داستان عاشیقی «عاشیق عباس توفارقانلی و گولگز»، مراسم آغاز برداشت محصول در اویوخلوی میانه، کوچ سنتی عاشیر ایل قره داغ، فنون سنتی پخت نان محلی یوخا، داستان عاشیقی «عاشیق قوربانی» داستان عامیانه «عاشیق خسته قاسیم» مهارت گره چینی و شیشه و رسم تهیه آب چهل یاسین در مراسم نوروز در روستای میاب با تایید کارشناسان ارشد میراث ناملموس به ثبت رسیدند».

عکس: میراث آریا