حسن فروتن اقدم درگذشت

آرخا: امروز حسن فروتن اقدم شاعر پیش کسوت در اهر درگذشت.
پیکر فروتن اقدم با حضور خانواده و آشنایان و شعرا و ادبا پس از تشییع و اقامه نماز در آرامستان آیت ا… برقی به خاک سپرده شد.
حسن فروتن اقدم شاعر پیش کسوت اهری متولد سال ۱۳۲۷ شمسی است که شش مجموعه شعر از آثار او منتشر شده است.
وطن اوغلویام، یارالی کونول، غم یورغونی، بو توپراقلیام، باباحیدره سلام و یارآغلادی من آغلادیم مجموعه اشعار منتشر شده فروتن می باشد.